Sunday, March 28, 2010

Witajcie miłośnicy mody! / Welcome to our fashion-blog! / Bienvenue sur notre fashion-blog!


Bardzo się cieszymy, że nasz projekt doszedł wreszcie do skutku i możemy z dumą zaprezentować Wam naszego bloga, który jest wynikiem połączenia dwóch pasji: do mody oraz fotografii.

Chciałybyśmy pokazać Wam naszą wizję mody, przedstawiając ją od różnych stron: poprzez własne stylizacje i sesje zdjęciowe, streetlooki, artykuły o projektantach, najnowsze trendy, opisy ciekawych, wartych odwiedzenia miejsc związanych z modą, jak również relacje z wydarzeń modowych polskich i zagranicznych. Nasz blog będzie tworzony jednocześnie z dwóch miejsc na Ziemi: Warszawy i Paryża. Będziemy starały się na bieżąco odkrywać przed Wami uroki świata mody obu stolic.

Naszym założeniem było stworzenie bloga dla szerokiego grona odbiorców, dlatego też każdy zamieszczony przez nas post będzie publikowany w trzech językach: polskim, angielskim oraz francuskim. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się pokazać światu, że polski rynek modowy istnieje, że mamy wielu zdolnych projektantów, sporo się dzieje, a ludzie na ulicach często potrafią ubrać się równie świetnie jak ci spotykani w Mediolanie czy Nowym Yorku. Będziemy starały się również odkrywać przed wami modowe zakątki Paryża, relacjonować ciekawe wydarzenia i śledzić najnowsze trendy wprost ze stolicy mody.

A więc zapraszamy do barwnego świata mody widzianego oczami ekipy FASHION CELEBRATION.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are very pleased that our project finally came into an effect and we are proud to present you our blog, which is the result of combining two passions: to fashion and photography.

We would like to show you our vision of fashion, presenting it from different sides: through their own stylization and photo shoots, streetlooks, articles about designers, latest trends, descriptions of interesting places related to the fashion industry, worth visiting, as well as relations with the events of Polish and foreign fashion. Our blog will be created simultaneously from two places on the Earth: Warsaw and Paris. We will strive to keep you discover the charms of the fashion world in both capitals.

Our aim was to create a blog for a wide audience, which is why we set each post will be published in three languages: Polish, English and French. We hope that in this way we can show the world that the Polish fashion market exists and we have many talented designers, a lot is happening, and people on the streets are often able to dress up as well as those found in Milan or New York. We will also seek to explore before you fashion spots in Paris, to report interesting events and tracking the latest trends straight from the capital of fashion.

So welcome to the colorful world of fashion through the eyes of the team FASHION CELEBRATION.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous sommes très heureuses de pouvoir enfin vous présenter notre blog. Ce projet est le résultat de l’union de nos deux grandes passions : la mode et la photographie.

Sur ce blog nous voudrions vous montrer notre propre vision de la mode d’aujourd’hui en la traitant de plusieurs points de vue. Vous trouverez nos séances photos, les meilleurs streetlooks de la semaine, les articles concernant créateurs et stylistes, les boutiques et les nouveautés du monde de la mode. Ce blog sera actualisé également de Paris et de Varsovie pour vous faire découvrir le charme de la mode de ces deux capitales.

Notre objectif reste de créer un blog pour un vaste public international, ce pourquoi tous les articles seront publiés en trois langues: polonais, anglais et français. Notre but est de vous montrer que le marché de la mode existe en Pologne, que les évènements sont nombreux et que des gens savent s’habiller aussi bien que ceux rencontrés dans les rues de Milan ou de New York. Nous découvrirons aussi devant vos yeux la beauté de Paris – l’univers de la mode sans limites, toujours aussi fascinant et créatif.

Alors, soyez bienvenus dans le monde de FASHION CELEBRATION.

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment