Sunday, August 1, 2010

Polish Talented Designers – Grzegorz Matląg / Maldoror


1. Skąd wziął się Twój pseudonim i co za tym idzie marka „Maldoror”?
Grzegorz wyjaśnił nam, iż pseudonim ten ma swoją genezę w książce Comte de Lautréamont „Pieśni Maldorora”. Była to swego rodzaju biblia surrealistów, która wzbudzała ogromne kontrowersje będąc nietypową w ówczesnym czasie. Dzieło to idealnie wpasowuje się w to, co projektant chce tworzyć. Wybór nie był łatwy, jednakże nie chciał on projektować pod swoim imieniem i nazwiskiem.

2. Jak długo już projektujesz i jak wyglądały Twoje początki?
Maldoror tworzył jeszcze zanim zaczął edukację w szkole projektowania. Pod koniec 2007 roku powstały pierwsze projekty na sprzedaż. Jednakże pierwsza duża kolekcja powstała na początku 2008 roku. Od tego czasu powstają regularnie kolejne nowe kolekcje.

3. Jaka była Twoja pierwsza kolekcja i co możesz teraz o niej powiedzieć w miarę upływu czasu?
Jak wspomniano wyżej pierwsza kolekcja Maldorora powstała na początku 2008 roku. Jest jedną z najpopularniejszych wśród stylistów i fotografów. Łączy w sobie elementy sieci z grubszymi, upinanymi materiałami. Grzegorz jak na duszę artystyczną przystało przyznał, iż odczucia co do tej kolekcji są zmienne jednak wciąż wspomina ją z sentymentem.

4. Teraz może kilka słów o Twojej najnowszej kolekcji „Asphyxiation”, którą prezentowałeś w maju w Łodzi...
Zacznijmy od procesu twórczego w wykonaniu Maldorora, który najpierw wybiera materiały, sylwetki a dopiero przy końcu dodaje do tego swoją inspirację, sposób prezentowania, które następnie podziwiamy w postaci całej kolekcji. Tak samo było z „Asphyxiation”. Ma ona swoje korzenie w historiach dwóch zupełnie różnych kobiet: Ofelii i Sada’y Aeb. Pierwsza była naiwna, bezbronna i targana emocjami posunęła się do śmierci. Druga była silna i sama dopuściła się morderstwa. Ten kontrast i ukazanie siły drzemiącej w kobiecie Maldoror chciał pokazać w swojej kolekcji.

5. Co uznajesz za swój największy sukces do tej pory?
Grzegorz dał nam do zrozumienia, że jest to bardzo zmienne, każdy rok przynosi coś nowego, lepszego, jednakże w tym momencie takim sukcesem jest dla niego zbliżający się edytorial w Elle.

6. Przy okazji Fashion Week w Łodzi Elle wydało dodatek Polska Moda, w którym napisano o Tobie: „Bo piękno dostrzega w niedoskonałościach. Traktuje modę jako element instalacji”. Czy zgadzasz się z tym i czy właśnie to chciałeś osiągnąć?
Grzegorz przyznał, iż jest to trafnie ujęte. Bawi się on szczegółami a w jego projektach wady, skazy zamieniane są na coś interesującego a nawet pięknego. Sztuką jest stworzyć z rzeczy niepotrzebnej ozdobę. Projektant dodał, iż nie w jego stylu jest wszechobecna plastikowa dokładność i idealność.

7. W manifeście na swojej stronie napisałeś, że „luksus jest dobrem, które przynależy się nielicznym”. Czy uznajesz swoje kolekcje, swoją twórczość za luksus?
Grzegorz zaczął odpowiedź od swojej definicji luksusu, czyli czegoś co nie jest nam niezbędne do funkcjonowania, czegoś dodatkowego, unikalnego, niepowtarzalnego. To właśnie chce tworzyć – unikaty w małych ilościach. Jednakże wiąże się to z wyższą ceną dlatego projektant stara się znaleźć kompromis zarówno cenowy jak i stylistyczny.

8. Co chciałbyś osiągnąć? Jakie są Twoje cele?
Projektant zdradził nam, iż chciałby na pewno wyjść poza rynek polski, który według niego nie jest w stanie go w tym momencie utrzymać i pozwolić na kompletną niezależność i nieograniczoną możliwość tworzenia (a my trzymamy za to kciuki i mocno kibicujemy).Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, iż Polacy nie są jeszcze otwarci na tak specyficzne ubrania, które tworzy Grzegorz.
Takim bliższym celem jest stworzenie „własnej przestrzeni”, gdzie będzie się znajdowało mieszkanie, pracownia i galeria Maldorora zrzeszająca młodych, niezależnych twórców.

9. Kogo z zagranicznych lub polskich projektantów, czyją twórczość podziwiasz?
Ciężko było Grzegorzowi wymienić konkretne nazwiska, gdyż w twórczości wszystkich ważnych, znanych i tworzących elitę projektantów jest w stanie odnaleźć coś pięknego, coś co go poruszy. Przyznał, że chociażby niektóre kolekcje Versace są dla niego ciekawe, co dla osób znających jego i jego projekty jest często dziwne. Obecnie z dużym zainteresowaniem przygląda się projektantom holenderskim, jak np. Iris van Herpen, czy też belgijskim.

10. Jak jest u Ciebie ze śledzeniem i podążaniem za trendami?
Grzegorz nie należy do „ofiar trendów”. Tak jak wspomniano wcześniej, najpierw powstaje koncept, kolor, sylwetka a dopiero potem projektant nadaje temu sens, nie analizując skrupulatnie czy wpisuje się to w lansowane obecnie trendy, choć często udaje mu się je w swój sposób przemycić.

11. Gdzie obecnie można zakupić zaprojektowane przez Ciebie ubrania?
Maldoror głównie wskazywał na osobisty kontakt jednakże pewne modele można znaleźć w Warszawie w butiku RS1 a także w Łodzi w Arkana Concept Store. Możliwy jest też zakup przez Internet, jednakże jest to przeznaczone głównie dla osób z zagranicy.


Chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować Grzegorzowi za znalezienie chwili na rozmowę z nami i za niezwykle przyjemną atmosferę podczas wywiadu.
Już niedługo będziecie mogli zobaczyć naszą sesję zdjęciową z ubraniami Maldorora.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. How did Grzegorz get the idea of pseudonym and name of brand “Maldoror” ?
Pseudonym has it’s origins in the Comte de Lautréamont’s book entitled “Les Chants de Maldoror”. It was a kind of bible of the Surrealists, which was very controversial because of it’s singularity in those days. Maldoror designs his collection according to the spirit of this book. The choise wasn’t easy but Grzegorz didn’t want to created under his own name.

2. How long Maldoror has designed and what was the beginning?
Grzegorz graduated school in Poland but he has been designing much earlier. First projects for sale was created at the end of 2007 but the first big collection was came into being in early 2008. Since this time next collection has been designing regularly.

3. What he can say about his first collection now, after these years?
That collection is the most popular among the stylists and photographers. It combines elements of net and heavy, trimming fabric. Maldoror’s feeling about it are changing, like most of artists, but he is attached to that collection.

4. Now maybe a few words about Maldoror’s new collection entitled “Asphyxiation”, which was presented on schedule as part of Polish Fashion Week – Fashion Philosophy.
Let’s begin with Maldoror’s creative process.  First he chooses fabrics, profiles and then he adds to that inspiration and way of presentation. Then all of that we can admire on the fashion show. The same was with “Asphyxiation”. This collection has it’s origin in the stories two completely different women: Ophelia and Sada Aeb. The first of them was naive defenseless and she laid violent hands on herself.  The second was strong and she committed the murder on her husband. Maldoror wanted to show it in his collection – the contrast between these two women and power which lies dormant in every woman.

5. What Maldoror consider as his biggest success so far?
This is very variable. Each year brings something new and better. At this moment Maldoror’s biggest success is approaching editorial in Elle Poland.

6. Elle Poland (on the occasion of Polish Fashion Week) published the addition “Elle Polish Fashion” , in which they wrote about him: “ He sees beauty in the imperfections. He treats fashion as part of installation”. Does he agree with this description? 
Maldoror agreed with this description. He plays with details and in his clothes faults and flaws are converted into something interesting and even beautiful. The art is to create ornament from unnecessary thing. Ubiquitous plastic ideality and precision aren’t the Maldoror’s style.

7. In the manifesto on his website Maldoror wrote: “Luxury is a thing that belongs to a few”. Does he consider his projects as a luxury?
Luxury in Maldoror’s opinion is something, which is unnecessary for life, something additional unique and unquotable. And that is what he wants to create – unique in small quantities. However, it is associated with high price. That’s way Grzegorz tries to find a compromise .

8. What Maldoror want to achieve? What are his aims?
Maldoror wants to go beyond the Polish market, which isn’t able to let him normally live. Grzegorz  hasn’t here complete independence and unlimited opportunity to create. Besides, Poles aren’t receptive to such a specific clothes, which Maldoror designes.
Grzegorz’s closer aim is opening his own “space”, where will be his flat, atelier and gallery, in which we will be able to find output of young talented artists.

9. Whose work from Polish and foreign designers he admires?
Maldoror finds something beautiful and moving in each collections of all the major designers. Even some Versace lines are interesting to him. It can be a surprise to all, who knows him and his projects. Now he is observed with interest the Dutch designers, like Iris van Herpen or Belgian.

10. Does he follow the trends?
Maldoror doesn’t belong to “trends victim”. He doesn’t carefully analyze whether the collections are compatible with the latest trends. Although he often smuggles them in his projects.

11. Where we can buy Maldoror’s clothes?
Mainly by personal contact. Some projects can be also find in Warsaw (RS1 boutique) and Łódź (Arkana Concept Store). People from abroad Poland can also buy them in the Internet.


We would like to thank Grzegorz for finding the time to talk with us and for friendly atmosphere during the interview.
Soon you’ll be able to see our photo shoot with Maldoror’s clothes.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bookmark and Share

1 comment:

  1. What do you think about Maldoror and his collections??? We encourage you to share your opinion...

    ReplyDelete