Magda

"Fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek odczuwali" - Don McCullin.

Uważna obserwatorka świata i ludzi. Przywiązuje dużą wagę do szczegółów, szuka inspiracji… W swoich fotografiach unika przypadkowości. Wrażliwa, potrafiącą zatrzymać w kadrze chwile, uczucia, nastroje, spojrzenia. Dobre zdjęcia to efekt skupienia i świadomości celu, który pragnie osiągnąć. Stawia sobie wysokie wymagania odnośnie pracy fotograficznej.
Twórcza, ambitna, myśląca pozytywnie…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Photography for me is not looking, it's feeling. If you can't feel what you're looking at, then you're never going to get others to feel anything when they look at your picturesâ" - Don McCullin.

Attentive observer of world and people. I am attaching great significance to details and I am searching for the inspiration... in my photos I am avoiding the randomness. Sensitive, being able to stop moments in the staff, emotions, moods, looks. Good photos are an effect of the concentration and awareness of the purpose which someone wants to reach. I am demanding a lot from myself in relation to the photographic work.
Creative, ambitious, thinking positively...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observatrice attentive du monde et des gens, elle fait très attention aux détails. Elle est toujours à la recherche de ses inspirations. Dans ses photos elle essaie d’éviter le hasard. Très sensible, elle sait éterniser les moments, les sentiments, les humeurs et les regards dans le cadre de son appareil. Ses photos sont le résultat de concentration et de travail pour obtenir le meilleur résultat final. Dans son métier de photographe elle reste très exigeante envers elle-même.
Créative, ambitieuse et optimiste…